Objektif Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

  •   Menyediakan pelbagai kemudahan prasarana, perkhidmatan dan bahan koleksi bahan bercetak dan elektronik.
  • menjadi pusat pembangunan intelektual dan kecemerlangan serta melatih pengguna berkemahiran mendapatkan maklumat
  • menggalakkan tabiat belajar dan membaca di kalangan pengguna.

 

Built By Virtual Network Technology 2015 VNT - INNOVATE * BRILLIANT