Piagam pelaggan Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

  • memberikan perkhidmatan yang terbaik, cepat,tepat dan mesra kepada pengguna.
  • menguruskan proses sirkulasi dalam masa 3minit.
  • merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk menggalakkan minat membaca ke arah melahirkan pengguna yang berbudaya membaca dan bermaklumat.
Built By Virtual Network Technology 2015 VNT - INNOVATE * BRILLIANT