• Kaunter Siber

  Perkhidmatan :Cetakan bahan pembelajaran dan urusan penggunaan Open Library

 • Kaunter Utama : Kaunter Sirkulasi

  Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan buku

  Waktu Perkhidmatan : 8 pagi - 4.30 petang

  Malam : Tutup

 • Ruang santai minda

   
 • Ruang Diskusi Berkumpulan

   
 • Ruang Ulangkaji Pelajar

   
 • Bahagian Study Carrel

  Ruangualangkaji pelajar

VISI

Visi Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

“Menjadi Pusat Sumber Pendidikan yang terbaik untuk menjana budaya ilmu dan pengetahuan bagi merealisasikan aspirasi MARA.”

MISI

Misi Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

 • Menyediakan koleksi bahan bercetak dan elektronik untuk pengguna.
 • menyediakan program kepustakawanan kepada pengguna.
 • Menggalakkan minat membaca dan mengakses maklumat.
 • menjadi pusat pembangunan dan pembinaan koleksi yang terbaik untuk memenuhi keperluan pengguna.
 • memberikan panduan dan khidmat nasihat kepada pengguna dalam membimbing dan meningkatkan pengetahuan.
 

Objektif Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

 •   Menyediakan pelbagai kemudahan prasarana, perkhidmatan dan bahan koleksi bahan bercetak dan elektronik.
 • menjadi pusat pembangunan intelektual dan kecemerlangan serta melatih pengguna berkemahiran mendapatkan maklumat
 • menggalakkan tabiat belajar dan membaca di kalangan pengguna.

 

Piagam pelaggan Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

 • memberikan perkhidmatan yang terbaik, cepat,tepat dan mesra kepada pengguna.
 • menguruskan proses sirkulasi dalam masa 3minit.
 • merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk menggalakkan minat membaca ke arah melahirkan pengguna yang berbudaya membaca dan bermaklumat.
Built By Virtual Network Technology 2015 VNT - INNOVATE * BRILLIANT